กล้องจุลทรรศน์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

เลนส์ตา  ชนิดเห็นภาพกว้าง มีกำลังขยาย 10x และ 15x อย่างละ 1 คู่พร้อม Pointer ในตัว และที่เลนส์ตาสามารถปรับความชัดเจนได้อย่างน้อย 1 คู่

เลนส์วัตถุ  เป็นเลนส์ที่แก้ความคลาดรงค์ของแสงสี (Aberration) เลนส์เป็นแบบ Plan achromatic ซึ่งมีระบบป้องกันเชื้อรา มีกำลังขยาย 4 ขนาดคือ 4x 10x 40x (Spring) และ 00x (Spring oil) อย่างละ 1 หัวข้อ

แท่นวางสไลด์  แบบสี่เหลี่ยม ติดตั้งอย่างแข็งแรงกับตัวกล้อง ทำด้วยโลหะขนาดไม่น้อยกว่า 12*13 cm พร้อมระบบปรับเลื่อนสไลด์ (Mechanical stage)

ระบบโฟกัส  มีปุ่มรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน (Coaxial)

เลนส์รวมแสง  ชนิด Abbe Condenser  NA.  1.25  สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้มี Lris  Biaphragm  พร้อมแป้นใส่กระจกกรองแสง และมีแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน (Blue) เหลือง (Yellow) และเขียว (Green) อย่างละ 1 แผ่น

ระบบให้แสงสว่าง  ชนิด Built – ln หลอดไฟ 6 โวลท์ 20 วัตต์ Halogen  หรือใช้หลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์อยู่ภายในฐานกล้อง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ มีสวิทซ์เปิด – ปิด และระบบหรี่ไฟ (Dimmer) มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

มีระบบล็อกป้องกันไม่ให้สไลด์กระแทกกับเลนส์ใกล้วัตถุ

มีระบบป้องกันเชื่อรา

ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา

อุปกรณ์ประกอบ

-ถุงคลุมกล้อง                                                                            1 ใบ

-หลอดไฟอะไหล่                                                                         2 หลอด  

-ฟิวส์อะไหล่                                                                              2 หลอด

-สารดูดความชื่น ( Silica Gel)               1 ห่อ

-น้ำมัน (Immersion Oil) ที่ใช้กับเลนส์วัตถุที่เป็นหัวน้ำมันอย่างน้อย           5 cm 

  -กระดาษเช็ดเลนส์                                                                                          1 ห่อ

  -กล่องบรรจุกล้องพร้อมหูหิ้วและกุญแจล็อกเพื่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

หัวกล้อง  ชนิดกระบอกตาคู่  เอนมาน้อยกว่า 30 องศา หมุนได้ และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่ ระยะห่างระหว่างกระบอกตา สามารถปรับได้อยู่ในช่วง 4.8 -7 cm และหมุนปรับ Diopter ได้

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน LSO 9001

มีคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร้อมภาพประกอบ

มีเอกสารที่บ่งบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และ  Catalogue ต้นฉบับจากบริษัทผู้ผลิต

มีการสาธิตวิธีการใช้ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

มีการอบรมวิธีการใช้ การดูแล และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119