เครื่องชั่ง Cent -O-Gram

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.เป็นเครื่องชั่งมีคานชนิดไม่น้อยกว่า 4 คาน มีจานรับน้ำหนักแบบแขวน 1 จาน ทำด้วยโลหะสแตนเลส (stanless steel)

2.บนคานมีสเกลบอกน้ำหนักที่ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 4 คาน และมีตุ้มน้ำหนักที่สามารถเลื่อนไปมาบนคานได้สะดวก และตุ้มน้ำหนักสามารถล็อกอยู่ตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างมั่นคง

3.ชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง + – 0.01 กรัม

4.และสามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.01 กรัม และสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 กรัม

5.มีที่สำหรับปรับศูนย์ของเครื่องชั่งได้

6.มีอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันลมและฝุ่นละออง

7.ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตในใบเสนอราคา

8.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9000

 

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119