โมเดลดาวอังคาร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.แสดงรายละเอียดของพื้นผิวดาวอังคารโดยใช้ข้อมูลจริง

2.มีเส้นละติจูดและลองจิจูดของดาวอังคาร

3.เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

4.มีฐานตั้งที่แข็งแรง

5.มีคู่มือการใช้งาน

6.ทำจากพลาสติกแข็ง

 

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119