เลเซอร์สีเขียวขนาด 300 mW

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mW

2.ความยาวคลื่นไม่น้อยกว่า 532 นาโนเมตร

3.สามารถส่องได้ไกลไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร

4.ใช้กับแบตเตอรี่ ขนาด AAA 2 ก้อน

5.ด้ามจับทำจากโลหะ

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119