กิจกรรมกองทุนรวมพนักงาน - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

กิจกรรมกองทุนรวมพนักงาน

กิจกรรมกองทุนรวมพนักงานบริษัทตั้งใจคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ท่านประธานกรรมการ และท่านรองประธานกรรมการ ได้มอบเงินเพื่อเป็น
กองทุนไว้ให้พนักงานจัดกิจกรรมต่างๆ 

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter