กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

tangjaicorporation

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เนื่องด้วยบริษัทตั้งใจคอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน จึงได้มีกิจกรรมตรวจสุภาพประจำปีขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter