มหาสารคาม - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

มหาสารคาม

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนนาข่า โรงเรียนหัวดง
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ โรงเรียนห้วยหลาว
โรงเรียนหนองแคน โรงเรียนหนองแสง
โรงเรียนตาลอก โรงเรียนหนองบัวแดง
โรงเรียนหนองสนมดอนติ้ว โรงเรียนปอพานหนองโน
โรงเรียนบ้านโนน โรงเรียนชุมชนบ้านเลา
โรงเรียนโพธิ์ชัย โรงเรียนหนองสระ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนกู่สันตรัตน์
โรงเรียนเครือซูด โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง
โรงเรียนหัวสระ โรงเรียนหนองแดงสหมิตร
โรงเรียนหนองบึง โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
โรงเรียนเต่าบ่า โรงเรียนหนองไผ่ด้ามขวาน
โรงเรียนกู่สันตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจำปาศรี
โรงเรียนเปลือยดอนมันน่ำ โรงเรียนนาฝาย
โรงเรียนขี้เหล็ก โรงเรียนหนองกุง
โรงเรียนโกทา โรงเรียนปลาขาว

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter