ร้อยเอ็ด - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

ร้อยเอ็ด

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน โรงเรียนบ้านขวาว
โรงเรียนผักแว่นอนามัย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย
โรงเรียนหนองต่าย โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
โรงเรียนหัวโนน โรงเรียนเขวาโคกสวายโดด
โรงเรียนฝั่งแดง โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนบ้านซองแมว โรงเรียนบ้านโนนแก้ว
โรงเรียนบ้านธาตุประทับ โรงเรียนเมืองโพธิชัย
โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
โรงเรียนบ้านบึง โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านโนนแจ้งโนนสูง โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านโนนรัง โรงเรียนพรมสวรรค์
โรงเรียนน้ำคำใหญ๋วิทยา โรงเรียนหนองขี้ม้า
โรงเรียนเขวาหรดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36
โรงเรียนบ้านแคน (วันครู2503)

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter