กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

TANGJAICORPORATION

ภาพกิจกรรม

ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตั้งใจคอร์ปอเรชั่นจำกัด ในวันอาสาฬหบูชา (วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561) ที่วัดสัลเลขธรรม ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter