เลย - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

เลย

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดเลย

โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง โรงเรียนน้ำภู
โรงเรียนบ้านผึ้ง โรงเรียนโนนสว่าง
โรงเรียนนาลานข้าว โรงเรียนโป่งศรีโทน
โรงเรียนนาลึ่ง โรงเรียนหนองใหญ่
โรงเรียนทุ่งเทิง โรงเรียนโคกผักหวาน
โรงเรียนแสงภา โรงเรียนผาน้อย
โรงเรียนห้วยทอง โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียนทับกี่ โรงเรียนนายาง
โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โรงเรียนบ้านสวนปอ โรงเรียนสวนปอ
โรงเรียนบ้านท่าศาลา โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนด่านซ้าย โรงเรียนบ้านปากปวน
โรงเรียนบ้านก้างปลา

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter