นครพนม - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

นครพนม

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดนครพนม

โรงเรียนอุ้มเหม้า โรงเรียนดอนนางหงษ์บูรพาสงเคราะห์
โรงเรียนนาถ่อน โรงเรียนหนองบัวด่านเก่า
โรงเรียนหนองสะโน โรงเรียนดอนย่านอง
โรงเรียนตาลกุดยางเดี่ยว โรงเรียนชุมชนนางัว
โรงเรียนน้ำบ่อ โรงเรียนนาโพธิ์
โรงเรียนนาโสก โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 โรงเรียนดอนเตย
โรงเรียนขอนขว้าง โรงเรียนนาคูณน้อยหนองหัวงัว
โรงเรียนโพนดู่โคกสวัสดิ โรงเรียนบงคำ
โรงเรียนกุรุคุ โรงเรียนพะทาย
โรงเรียนฝั่งแดง โรงเรียนเวินพระบาท
โรงเรียนชะโนต โรงเรียนสามผง
โรงเรียนหนองดินแดง โรงเรียนเซียงเซา
โรงเรียนดอนม่วง โรงเรียนนาจาน
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยา โรงเรียนนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์ โรงเรียนบ้านคำนกกก
โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา โรงเรียนนาหัวบ่อ
โรงเรียนนาขมิ้น  

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter