อำนาจเจริญ - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

อำนาจเจริญ

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตอำนาจเจริญ

โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
โรงเรียนห่องเตย โรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ
โรงเรียนหนองยอดู่ใน โรงเรียนคำกลาง
โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ
โรงเรียนดอนแดงนาโนน โรงเรียนป่าติ้วป่าเตย
โรงเรียนก่อนาดี โรงเรียนนาหมอม้า
โรงเรียนโคกก่องนคร โรงเรียนนายม
โรงเรียนหนองคล้า โรงเรียนภูเขาขาม
โรงเรียนยางช้า โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง
โรงเรียนบ้านไร่ชี โรงเรียนโนนกุง
โรงเรียนนาหนองใหญ่ โรงเรียนภูเขาขาม
โรงเรียนทวีผล โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
โรงเรียนสร้อย โรงเรียนนาหมอม้า
โรงเรียนแยหนองแดง โรงเรียนไก่คำ
โรงเรียนโพธ์ศิลานาหว้า โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย โรงเรียนน้ำท่วม
โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
โรงเรียนดอนไร่ โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนกุดน้ำกิน โรงเรียนหินเกิ้ง
โรงเรียนบ่อปุโปโล โรงเรียนม่วงโป๊หนองน่ำขุ่น
โรงเรียนไก่คำ  

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter