ยโสธร - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

ยโสธร

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดยโสธร

โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านสะเดา(คุรุประชาวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านหนองหงอก
โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านคำฮี
โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านกุดระหวี โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนหนองไร่จันทร์เกษม โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง
โรงเรียนหนองแสง โรงเรียนบ้านสามเพียรแสนจำปา
โรงเรียนบ้านสิงห์ โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ
โรงเรียนบ้านสิงห์ โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน โรงเรียนบ้านกุดกง
โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน โรงเรียนบ้านบกน้อย
โรงเรียนหนองทองหลางโนนกุง โรงเรียนบ้านนาถ่ม
โรงเรียนหนองบกโนนสวาท โรงเรียนบ้านแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านหมากมาย
โรงเรียนประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่
โรงเรียนบ้านโพนทัน โรงเรียนวัดบ้านเปาะ
โรงเรียนบ้านโนนม่วง โรงเรียนบ้านแหล่งหนู
โรงเรียนบ้านบัวขาว โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านนาห่อม โรงเรียนบ้านหนองเป้า
โรงเรียนบ้านปลาอึด โรงเรียนบ้านคำแหลม
โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก โรงเรียนบ้านโพธิ์ญาณ
โรงเรียนบ้านหัวขัว โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ โรงเรียนบ้านคำกลาง
โรงเรียนบ้านตับเต่า โรงเรียนบ้านป่าตอง
โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนบ้านโคกสะอาดไหม่สามัคคี
โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง โรงเรียนบ้านชาดศาลา
โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา
โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม  

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter