บุรีรัมย์ - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

บุรีรัมย์

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนหนองขมาร
โรงเรียนวัดบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านคูบัว
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
โรงเรียนหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนวัดท่าเรียบ
โรงเรียนหนองเกาะ
โรงเรียนบ้านดงพลอง
โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊กก
โรงเรียนวัดก้านเหลือง
โรงเรียนสระขุด
โรงเรียนบ้านชุมแสง (บุญคุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนหนองสะแก (ราษฏร์บำรุง)

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter