โคราช - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

โคราช

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนหนองขามนาดี
โรงเรียนหนองหว้า
โรงเรียนน้อยหนองหนาด
โรงเรียนปอปิด
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยทราย(คุรุสัง)
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
โรงเรียนซ่องแมวพิยาคม
โรงเรียนวัดบ้านตำแย
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนห้วยบงวิทยา
โรงเรียนบ้านไพล
โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยายล
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฏร์นุเคราะห์)

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter