ข่าวประชาสัมพันธ์ - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสนั่น สุตัญตั้งใจ ประธานบริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด รับกระเช้าของขวัญ
ปีใหม่ 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย
นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ 
เข้าพบ นายพงศรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย
นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ 
เข้าพบ นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter