เกี่ยวกับบริษัท - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

เกี่ยวกับบริษัท

History - Work

ประวัติ และ ผลงาน

บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2545 เริ่มแรกจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดาในนาม ร้านตั้งใจการ์เมนท์ ได้ประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียน ชุดพละศึกษาส่งให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ปี พ.ศ.2552 ได้รับเครื่องหมาย มอก.2137-2545 ประเภทเครื่องแบบนักเรียน ต่อมาบุตรชายและบุตรสาวเรียนจบก็ได้เข้ามารับช่วงงานต่อจากพ่อและแม่ เข้ามาช่วยพัฒนาการค้าให้ทันตลาดยุคใหม่ และสมาชิกครอบครัวทุกคนก็ได้เข้าอบรมการพัฒนาธุรกิจสาขาต่างๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้ามาเป็นสมาชิกหอการค้า,สมาชิกสภาอุตสาหกรรม
เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท ตั้งใจการ์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 139 หมู่ 12 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี และได้ขยายธุรกิจยื่นชองประมูลงานราชการ และขายครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจะให้บริษัทเป็นสากลและสอดคล้องกับการประกอบกิจการในปัจจุบันซึ่งงานหลักๆของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ
1.   จำหน่าย สินค้า ออนไลน์
2.   จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง
3.   จำหน่าย คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไอทีทุกชนิด
4.   จำหน่ายครุภัณฑ์ทางการศึกษา
5.   จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องครัว
6.   จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมบริการหลังการขาย
7.   จำหน่ายอุกรณ์ไฟฟ้าทุกชิด พร้อมติดตั้ง

“ความสำเร็จคือ…การประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีก            โดยไม่เลิกล้มความตั้งใจ”

Service Contact

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter