รับสมัครงาน - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

รับสมัครงาน

1.หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ

ชาย-หญิง จบ ปวส. หรือมีประสบการณ์ มีภูมิลำเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง หรือใกล้เคียง

2.ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย

ชาย-หญิง จบ ม.6 ปวช. หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีภูมิลำเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง หรือใกล้เคียง

3.ตำแหน่งเสมียน – พนักงานคอมพิวเตอร์

ชาย-หญิง จบ ม.6 ปวช. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีภูมิลำเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง หรือใกล้เคียง

4.ตำแหน่งช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ชาย-หญิง จบ ปวส. หรือมีประสบการณ์ มีภูมิลำเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง หรือใกล้เคียง

5.ตำแหน่งฝ่ายจัดซื้อ – บัญชี

ชาย – หญิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีภูมิลำเนาในเขต อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง หรือใกล้เคียง

6.ช่างไฟฟ้า รับเหมางาน

มีประสบการณ์

7.พนักงานขับรถยนต์

มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

8.พนักงานขายออนไลน์

จบ ปวช. ทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถดูแลงานขายออนไลน์ประสานงานลูกค้าหน้าเว็บไซต์ได้

หลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 
พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

สมัครด้วยตนเองที่

  • บริษัทตั้งใจคอร์ปอเรชั่นจำกัด (ตรงข้าม ธกส เหล่าเสือโก้ก)
  • 045304111
  • 045304222
  • tangjaicorporation@hotmail.com

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter