กิจกรรมเพื่อสังคม - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561            บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นำโดยนายสนั่น สุตัญตั้งใจ ประธานกรรมการ 
            นางประนอม สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย บุตรสาว และ บุตรชาย
ได้บริจาค อุปกรณ์ห้องพิเศษในโรงพยาบาล มูลค่า 120,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก โดยมี นายพิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก เป็นผู้รับมอบ

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter