อุดรธานี - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

อุดรธานี

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงเรียนตาดน้ำพุ
โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ ไชยเชียงพิณ โรงเรียนหนองหัวคู
โรงเรียนหนองขุนเหล่าหลักวิทยา โรงเรียนทุ่งทอง
โรงเรียนหนองบัว โรงเรียนดงบัง
โรงเรียนหนองตูม โรงเรียนอนุบาลบ้านก้อง
โรงเรียนบ้านตาด โรงเรียนกุดเม็ก
โรงเรียนบ้านเลื่อม โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนหนองเหล็ก โรงเรียนบ้านเม็ก
โรงเรียนดงอุดม โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
โรงเรียนหนองตูม โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองขาม ค่ายเสนย์อุปถัมภ์ โรงเรียนนางาม
โรงเรียนโคกสะอาด โรงเรียนสมประสงค์
โรงเรียนคำกลิ้ง โรงเรียนบ้านนางัว
โรงเรียนหนองบุนาหล่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง
โรงเรียนนิคมพัฒนา โรงเรียนคำบงเจริญสุข
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter