บึงกาฬ - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

บึงกาฬ

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียนบ้านนาซาว
โรงเรียนโคกก่องมิตรภาพที่ 86
โรงเรียนบ้านบัวโคก
โรงเรียนนาเจริญวิทยา
โรงเรียนหนองตะไก้โนนมันปลา
โรงเรียนโนนสวาง
โรงเรียนซ่อมกอก
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
โรงเรียนนากั้ง
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter