สกลนคร - บริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel: 045-304111 , Fax : 045-304222
Email: tangjaicorporation@hotmail.com  www.tangjai.com

สกลนคร

รายชื่อลูกค้าโรงเรียนภายในเขตจังหวัดสกลนคร

โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี โรงเรียนโคกกลาง
โรงเรียนกกส้มโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคล้าดารการนน์วิทยา
โรงเรียนดงหนองเหี่ยน โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคี
โรงเรียนหนองกอมป่าขาว โรงเรียนกลางนาเดื่อ
โรงเรียนบัวคุรุราษฏร์ โรงเรียนม่วงวิทยา
โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฏร์วิทยา โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย
โรงเรียนอนุบาลภูพาน โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฏร์ผดุงศิลป์
โรงเรียนบ้านค้ำใหญ่ โรงเรียนหนองหอย
โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง โรงเรียนเชิงชุม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
โรงเรียนซ่งเต่า โรงเรียนอูนดง
โรงเรียนโพนแพง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนฮางโฮง โรงเรียนบ้านนาซอ
โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยา โรงเรียนหนองฮาง
โรงเรียนนาคำวิทยา โรงเรียนเดื่อศรีกันไชย
โรงเรียนลาดกะเฌอ โรงเรียนหนองปลาหมัดบัวงาม
โรงเรียนดงมะไฟสามัคคี โรงเรียนหนองม่วง
โรงเรียนหนองมะเกลือ

ผลงานล่าสุด

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม: website counter