งานส่งมอบ สื่อการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษา งบ BBL ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ห้องพัสดุ 20160704_367 ห้องพัสดุ 20160704_657 ห้องพัสดุ 20160704_797 ห้องพัสดุ 20160704_1455 ห้องพัสดุ 20160704_1708 ห้องพัสดุ 20160704_1837 ห้องพัสดุ 20160704_2098 ห้องพัสดุ 20160704_2165 ห้องพัสดุ 20160704_2575 ห้องพัสดุ 20160704_2631 ห้องพัสดุ 20160704_3010 ห้องพัสดุ 20160704_3378 ห้องพัสดุ 20160704_5172 ห้องพัสดุ 20160704_5262 ห้องพัสดุ 20160704_5348 ห้องพัสดุ 20160704_5713 ห้องพัสดุ 20160704_5753 ห้องพัสดุ 20160704_5871 ห้องพัสดุ 20160704_5942 ห้องพัสดุ 20160704_5983 ห้องพัสดุ 20160704_6178 ห้องพัสดุ 20160704_6304 ห้องพัสดุ 20160704_7613 ห้องพัสดุ 20160704_7922 ห้องพัสดุ 20160704_8152 ห้องพัสดุ 20160704_8487 ห้องพัสดุ 20160704_8808 ห้องพัสดุ 20160704_9019 ห้องพัสดุ 20160704_9311 ห้องพัสดุ 20160704_9653 ห้องพัสดุ 20160704_9703