โมเดลดาวศุกร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.แสดงรายละเอียดของพื้นผิวดาวศุกร์โดยใช้ข้อมูลจริง

2.มีเส้นละติจูดและลองจิจูดของดาวศุกร์

3.เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

4.มีฐานตั้งที่แข็งแรง

5.มีคู่มือการใช้งาน

6.ทำจากพลาสติกที่แข็งแรง

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119