งานส่งมอบของครุภัณฑ์งานไม้ สว่านพร้อมเครื่องดูดฝุ่น