แบบจำลองดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.แบบจำลองประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

2.ดวงจันทร์สามารถโคจรรอบโลก

3.โลกและดวงจันทร์สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์

4.ดวงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

5.แกนหมุนยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

6.ดวงอาทิตย์มีไฟอยู่ด้านใน

7.มีคู่มือการใช้

สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ 045-304111  ;   0943685119